بی رقیب در کیفیت قضاوت با شما

منیر صنعت

سخن مدیر عامل

اینجانب به عنوان یک کار آفرین و صنعتگر ایرانی و در این برهه حساس و تاریخی که کشور ما درگیر جنگ اقتصادی با بیگانگان است از هموطنان خوبم تقاضامندم جهت رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان عزیز این مرز و بوم بر روی استفاده از محصولات با کیفیت ساخت ایران تعصب بورزند تا همه با هم آینده ای بهتر را برای فرزندان خود رقم بزنیم

جدیدترین ها